Leuke Letters is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Leuke Letters verzamelt en hoe deze verwerkt worden.

Contactgegevens

Leuke Letters
Mesdagstraat 35
7556 VM Hengelo
T: 06 44 02 87 78
E: contact@leuke-letters.nl
I: www.leuke-letters.nl

Persoonsgegevens die Leuke Letters verwerkt

Leuke Letters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmelden voor een workshop of het vragen van informatie via de website van Leuke Letters.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Leuke Letters (mogelijk) verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Daarnaast maakt Leuke Letters tijdens een workshop geregeld foto’s en/of beeldopnamen ten behoeve van de portfolio en voor gebruik op de website en social media. Vooraf vraagt Leuke Letters je om toestemming om de foto’s waarop je herkenbaar in beeld bent te publiceren. Deze toestemming wordt uitdrukkelijk gegeven, en er worden dus geen foto’s van je gemaakt als je hiertoe bezwaar hebt. De toestemming voor reeds gepubliceerde foto’s kun je ook op elk moment weer intrekken. Leuke Letters verwijdert dan betreffende foto’s van haar website en/of social media.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Leuke Letters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de gewenste dienst te kunnen bieden en/of vragen over de diensten te kunnen beantwoorden;
 • Je zo nodig te kunnen informeren over de uitvoering van de dienst;
 • Je zo nodig te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten;
 • Jouw betaling van de dienst te kunnen afhandelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Leuke Letters verwerkt

Leuke Letters heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@leuke-letters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

De verzamelde persoonsgegevens worden door Leuke Letters niet gedeeld met derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leuke Letters is beheerder van een Facebookpagina. Bij iedereen die deze pagina bezoekt, ook als je geen Facebookaccount hebt, worden cookies geplaatst door Facebook. In de basis worden enkel anonieme statistieken verzameld door Facebook. De cookies van Facebook blijven twee jaar actief, tenzij je ze zelf eerder verwijdert.

Het internet is een wereldwijd netwerk. Er wordt daarom bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door de website van Leuke Letters te gebruiken en door elektronisch met Leuke Letters te communiceren, onderken je dat persoonsgegevens op deze manier verwerkt worden, en verklaar je je hiermee akkoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Leuke Letters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Leuke Letters hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens via website/mail: maximaal 3 jaar
 • Gegevens met een wettelijke grondslag: maximaal 7 jaar
 • Gegevens verzameld door Facebook: maximaal 2 jaar
 • Beeldmateriaal: zo lang als dit voor Leuke Letters een meerwaarde biedt voor haar portfolio.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leuke Letters gebruikt daarnaast functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leuke Letters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@leuke-letters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen je te identificeren. We vragen je dan een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Leuke Letters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leuke Letters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@leuke-letters.nl